הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחכירת מסים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


קבלת זיכיון לגביית מסים עבור השלטון. מקבלי הזיכיון נקראו חוֹכְרֵי מסים.

חוכרי המסים נהגו לגבות מן התושבים מסים גבוהים יותר מן הסכום שמסרו לשלטון. רווחיהם באו מן ההפרש בין שני הסכומים. לא אחת גבו החוכרים את המסים מן התושבים בכפייה ובאיומים. בתקופה ההלניסטית היה תפקיד חכירת המסים נתון בידי יוסף בן טוביה במשך 22 שנה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חכירת מסים
שם  הספר: מסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית