הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדרך הים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


בלטינית: via maris. דרך שקישרה בין מצרים לסוריה והגיעה בהמשך עד מסופוטמיה. ציריה השונים עברו דרך ארץ ישראל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: דרך הים
שם  הספר: מסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית