הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפוליס
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מיוונית: polis היא צורת היחיד, ופּולֵייס - poleis - היא צורת הרבים.

התרבות היוונית התפתחה במסגרת גוף מדיני מיוחד - הפּוֹלִיס. שטח הפוליס היה קטן וכלל עיר מוקפת חומה ואזורים חקלאיים מחוץ לחומה. האזרחות בפוליס הוגבלה רק לגברים שאבותיהם היו אזרחים בפוליס. בפוליס לא היו זכויות פוליטיות לנשים, לזרים ולעבדים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פוליס
שם  הספר: מסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית