הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגדליה בן אחיקם
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


שר בכיר ביהודה בימי בית המקדש הראשון, וכנראה הממונה על הבית.

גדליה ובני משפחתו סברו כי יש להיכנע לבבל ולא למרוד בה. כנראה מסיבה זו מינו אותו הבבלים לאחראי על האוכלוסייה שנותרה ביהודה. גדליה ישב במצפָּה שמצפון לירושלים, וסביבו התרכזה שארית האוכלוסייה שנותרה ביהודה ובה גם אנשים מצאצאי שושלת המלוכה. אחד מהם, ישמעאל בן נתניה, רצח את גדליה. גדליה נרצח כנראה משום שלא היה מבית המלוכה. יש הסבורים שהיה זה ניסיון למרוד בממלכת בבל שמינתה את גדליה בן אחיקם לתפקידו. רצח פוליטי זה נחשב לאסון לאומי, ויום הרצח - ג בתשרי - נקבע כיום צום לדורות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גדליה בן אחיקם
שם  הספר: מסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית