הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתורבורג, אוטו (1859- 1938)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


הנשיא השלישי של ההסתדרות הציונות בשנים 1911- 1920 . יליד גרמניה, פרופסור לבוטניקה באוניברסיטת ברלין. נמנה עם תומכי הציונות המעשית. ב- 1920 עלה לארץ ישראל וחי ופעל בה. על שמו נקרא מושב שדה ורבורג.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ורבורג, אוטו (1859- 1938)
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית