הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאהרונוביץ', יוסף (1877 - 1937)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


ממייסדי מפלגת "הפועל הצעיר" ועורך עיתון המפלגה. עלה מרוסיה ב- 1906. תחילה היה פועל והטיף לעבודה עברית. משנת 1922 עמד בראש בנק הפועלים. היישוב בית יוסף בעמק בית שאן נקרא על שמו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אהרונוביץ', יוסף (1877 - 1937)
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית