הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיבנאלי, שמואל (1884 - 1961)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מראשי תנועת העבודה בארץ ישראל. עלה מרוסיה ב- 1905 ועבד כפועל חקלאי בגליל. נשלח מארץ ישראל על מנת לעודד את עליית היהודים מתימן. נמנה עם מייסדי מפלגת "אחדות העבודה" (1919).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: יבנאלי, שמואל (1884 - 1961)
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית