הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזנגוויל, ישראל (1864 - 1926)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


סופר ומנהיג יהודי-אנגלי. הצטרף לתנועת "חיבת ציון" באנגליה ואף ביקר בארץ ישראל ב- 1897. השתתף בכל הקונגרסים הציוניים מן הראשון ועד השביעי. תמך בהצעת ההתיישבות באוגנדה. מייסד ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית ונשיאה ב- 20 שנות פעילותה (1925-1905).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: זנגוויל, ישראל (1864 - 1926)
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית