הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצ'לנוב, יחיאל (1863 - 1918)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מראשי התנועה הציונית ברוסיה.

קיבל חינוך תורני ואחר כך התמחה בלימודי רפואה. בהשפעת פֶּרָעות 1881 נהפך לפעיל בתנועת "חיבת ציון". תחילה תמך בהרצל, אבל בעקבות הצעת ההתיישבות במזרח אפריקה - התנגד לו. ייצג בוויכוח זה את השקפת הציונות המעשית. פעל להקמת הטכניון בארץ ישראל, והשתתף בפעילות להשגת הצהרת בלפור.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: צ'לנוב, יחיאל (1863 - 1918)
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית