הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבני משה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


אגודה של אינטלקטואלים ואנשי חינוך שייסד אחד העם. פעלה בשנים 1897-1889, וצירפה לשורותיה יהודים דתיים ויהודים לא-דתיים.

האגודה הייתה מעין מִסְדָר חשאי, ולמועמדים להצטרפות נערכו טקסי קבלה מיוחדים. הם נדרשו להיות דוברי עברית - חובה שלא נשמרה בעקביות. בתקופה של שיא פעילותה מנתה האגודה 160 חברים, ולשכותיה היו מפוזרות במקומות שונים: ברוסיה, בארץ ישראל, בגרמניה, בצרפת, בבריטניה ובארצות הברית. אגודת בני משה הקימה בתי ספר ספורים שנועדו לפעול על פי ערכי התרבות הלאומית בצד ערכי התרבות המודרנית באירופה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: בני משה
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית