הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקנות זמניות
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


תקנות שצמצמו את תחומי המגורים שהותרו ליהודים בתוך תחום המושב. תחום המושב היה אזור מוגדר של כפרים, עיירות וערים שבהם הותר ליהודים להתיישב.

בימי הצאר אלכסנדר השלישי (1881 - 1894) הוחמר מצבם של היהודים ברוסיה. במאי 1882 התפרסמו תקנות שאסרו על היהודים להתיישב בכפרים או לחכור אחוזות ואדמות חקלאיות. עוד נאסר עליהם לעסוק במסחר בימי ראשון ובימי חג של הנוצרים. ימים אלה נוספו על ימי השבת וימי החג של לוח השנה היהודי, שבהם שבתו היהודים מן המסחר


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תקנות זמניות
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית