הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתז'ן ז'ק רוסו (1778-1712)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


פילוסוף, סופר ומוזיקאי. תפיסותיו לגבי המדינה מופיעות בחיבורו "על האמנה החברתית" ובהן הציג את רעיון האמנה החברתית ואת הרצון הכללי. רוסו התייחס גם לענייני חינוך. בספרו "אמיל" (1762), קבע רוסו שיש להניח לילדים להתפתח בדרך הטבע: להתנסות בדברים המעניינים אותם ולבחור בעצמם מה ילמדו. האדם פרי החינוך של רוסו ישקול ויחליט לפי ניסיונו ותחושותיו ויודרך על ידי תבונתו. ספרו עורר סערה בכנסייה. הוא ערער על סמכותה להחליט ולקבוע בענייני חינוך. הספר נידון לשרֵפה. בשל דעותיו ברח רוסו מצרפת וחזר אליה רק ב- 1767.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ז'ן ז'ק רוסו (1778-1712)
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית