הסדרי נגישות
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרחהאוניברסיטה העברית בירושליםמרדור (מאיר), מוניה


מוניה מרדור (מאיר) (1985-1913), מראשי "ההגנה". עסק בנושאי רכש וחבלה. משנת 1941 פעל במוסד לעלייה ב'; טיפל בעליית יהודי המזרח ובארגון ההגנה שם. בנה את מערך ההעפלה היבשתית דרך סוריה ולבנון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מרדור (מאיר), מוניה
שם  הספר: במחתרת מארצות האסלאם : פרשיות העפלה והגנה
עורכי הספר: סעדון, חיים; רפל, יואל
תאריך: תשנ"ז
בעלי זכויות : מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח; האוניברסיטה העברית בירושלים
הוצאה לאור: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית