הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפרסטרויקה
מחברת: אורלי אילני


תכנית כלכלית מהפכנית שיזם הנשיא מיכאיל גורבצ'וב במטרה להציל את כלכלת ברית המועצות.

על פי התכנית, קיבלו לראשונה תאגידים ממשלתיים היתר לקבוע את כמויות הייצור בהתאם לדרישת הצרכנים ולתנאי השוק - ולמכור את עודפי הייצור כראות עיניהם. על התאגידים היה לעמוד מעתה ברשות עצמם כיחידה כלכלית ולכסות את הוצאותיהם מתוך רווחיהם שלהם, ללא הסתמכות על תמיכה ממשלתית. מהפכני עוד יותר היה החוק בענייני קואופרטיבים, שהתיר לראשונה מאז תכנית החומש של לנין בשנות העשרים, בעלות פרטית על עסקים בתחום השירותים, התעשייה וסחר החוץ. רפורמות הפרסטרויקה היו מרחיקות לכת, אך לא היה בהן כדי להציל את הכלכלה הסובייטית, וב- 1990 החלה הממשלה לאבד את השליטה על הכלכלה בברית המועצות, ובסופו של דבר גרם הדבר להתפוררות ברית המועצות ב- 1991.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: פרסטרויקה
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית