הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאייניקייט
מחברת: אורלי אילני


אייניקייט (עברית: אחדות) היה עיתון יהודי מטעם הוועד היהודי האנטי פשיסטי שיצא בברית המועצות בשנים 1942 - 1948.

העורך הראשון היה מזכיר הוועד, שֶׁכְנָא אשפטיין, וקהל היעד היה יהודים קוראי יידיש בארצות הברית ובארצות אחרות. עורכי העיתון ביקשו להשיג את תמיכתם של יהודי העולם במדיניות הסובייטית, ובעיתון הופיעו כתבות בנושאים יהודיים שלא הופיעו בעיתונות הסובייטית הכללית. למשל, כתבות על ההתיישבות היהודית בבירוביג'אן וכתבות על גורלם של יהודי ברית המועצות בתקופת מלחמת העולם השנייה. בשיא תפוצתו הגיע העיתון ל- 10,000 עותקים, והוא עורר עניין גם בקרב היהודים בברית המועצות עצמה. חיסולו של הוועד היהודי האנטי הפשיסטי ב- 1948 על ידי סטלין, הביא גם לסגירת העיתון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: אייניקייט
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית