הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיסידנטים
מחברת: אורלי אילני


דִיסִידֵנְט הוא אדם המתנגד לדעה הרווחת, לשלטון או למבנה החברתי המקובל. על פי רוב הכוונה למתנגדים פוליטיים במשטרים טוטליטאריים. בין הדיסידנטים הנודעים היו אנדריי סחרוב ואלכסנדר סולז'ניצין בברית המועצות, לך ולנסה בפולין, ונלסון מנדלה בדרום אפריקה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: דיסידנטים
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית