הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתז'ירונדינים
מחברת: אורלי אילני


אחת הקבוצות שנוצרו באספה הלאומית במהלך המהפכה הצרפתית מתוך המחלוקת בשאלת המלחמה שמחוץ לצרפת. הז'ירונדינים תבעו לצאת למלחמה נגד המשטרים האבסולוטיים בארצות אירופה, בטענה כי צרפת צריכה להפיץ את רעיונות המהפכה ברחבי אירופה. חברי הקבוצה כונו בשם ז'ירונדינים על שם חבל ז'ירונד, שהיה מחוז המוצא של מרבית אנשיה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ז'ירונדינים
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית