הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגולאג
מחברת: אורלי אילני


גוּלָאג, שמו של המשרד שהיה אחראי למערכת מחנות העבודה והכפייה בברית המועצות, ובהשאלה - כינוי למחנות עצמם. כמוסד ממשלתי הוקם הגולאג ב- 1930, וחוסל רשמית ב- 25 בינואר 1960.

המחנות נועדו לשבור את רוחם של האסירים באמצעות עבודות כפייה. בין אסירי המחנות היו פעילי עלייה, מתנגדים פוליטיים וגם אסירים פליליים. רוב מחנות הגולאג מוקמו באתרים מרוחקים ונידחים בצפון מזרח סיביר. תנאי החיים במחנות היו קשים מנשוא: מכסות עבודה קיצוניות, רעב, התעללות וקור איום. אלו היו הסיבות העיקריות למוות בגולגאגים - 80% מן האסירים בגולאגים לא זכו להשתחרר, אלא מתו בתקופת מאסרם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: גולאג
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית