הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהוועד היהודי האנטי פשיסטי
מחברת: אורלי אילני


גוף יהודי שפעל בברית המועצות בשנות מלחמת העולם השנייה - עד 1948. חברי הוועד קראו ליהודי העולם, ובעיקר ליהודי ארצות הברית, להירתם למאבק בגרמניה הנאצית. בראש הוועד עמד השחקן שלמה מיכואלס.

הוועד היהודי האנטי פשיסטי עסק גם בבעיות הקיום היהודי בברית המועצות והיה בין הגופים הראשונים שתיעדו את מאורעות השואה. היהודים בברית המועצות ראו בוועד מוסד מייצג ופנו אליו בבקשות שונות. לאחר שהסתיימה מלחמת העולם השנייה והחלה המלחמה הקרה, גברה החשדנות מצד השלטונות הסובייטיים כלפי הוועד - וצעדיו הוצרו. ב- 1948 אסרו השלטונות על פעילות הוועד, ורבים מפעיליו הוצאו להורג.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: הוועד היהודי האנטי פשיסטי
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית