הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > חיי דת בתקופת השואהתקציר
מתוך ספר השאלות והתשובות של הרב אפרים אשרי: האם מותר להשחית את הזקן בתער כדי להינצל מסכנת נפשות?שאלה ותשובה של הרב אפרים אשרי בדין גזיזת זקן בגטו קובנה
מחבר: הרב אפרים ‬ אשרי


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

"שאלה: והנה בימים טרופים אלו בא לפני אחד שהיה נתון במחנה שבויים ושאל אותי כדת מה לעשות שאין בנמצא במחנה שהוא נתון שם שום מכשיר שאפשר בו להוריד את הזקן מלבד תער, לזאת נפשו בשאלתו אם מותר לו להשחית את זקנו בתער בגלל הסכנה".

תשובת הרב אפרים אשרי:"…בנידון דידן [שלנו] שבוודאי יש כאן סכנת הגוף והנפש אליבא דכולי עלמא [לכל הדעות] נראה דשרי [שמותר] להשחית את הזקן בתער כדי להינצל מסכנת נפשות, הואיל ואי אפשר להשיג במחנה השבויים שום מספרים כדי להעביר בהם קודם את השיער, וגם אין בנמצא עכו"ם [גוי] שיגלח את היהודים כדי שנוכל להתיר…כי במחנה ההסגר לא היה שום עכו"ם בנמצא ובפרט שהזדים הארורים ימ"ש [ימח שמם] אסרו על העכו"ם לעשות שום דבר בשביל ישראל, לכן נראה שיש להתיר להם להשחית את הזקן בתער, שהרי מחמת סכנת נפשות נגעינן ביה".

לקריאה נוספת:
אושרי אפרים
שאלה ותשובה של הרב אפרים אשרי בדין הצלת עצמנו על ידי תעודת התנצרות בגטו קובנה
מארכיון רינגלבלום על איסור השימוש במקווה, פולין, 1941

באתר יד ושם:
מבחר חומרים בנושא חיי דת בתקופת השואה
לחיות בכבוד ולמות בכבוד – שמירה על חיי הדת (תערוכה מקוונת)
עדויות וידאו – מבט אל עולמם של היהודים החרדים בתקופת השואהאל האסופה חיי דת בתקופת השואה3

ביבליוגרפיה:
כותר: שאלה ותשובה של הרב אפרים אשרי בדין גזיזת זקן בגטו קובנה
שם  הספר: ספר שאלות ותשובות ממעמקים
מחבר: אשרי, אפרים ‬ (הרב)
תאריך: 1959
הערות: 1. שאלות ותשובות וענינים שעמדו על הפרק בימי הרג ואבדן של שנות תש"א-תש"ה בגיטו קובנה.
2. ניו יורק : (דפוס מודרן ליינאטייפ), תשי"ט-תשל"ט.
הערות לפריט זה:

1. חלק א', סימן י"ט', עמ' קכד-קכה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית