הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתברברים


כינוי שנתנו היוונים לכל העמים שלא דיברו יוונית. מקור הכינוי בַּרבָּרים בצליל שפתם של עמים אלה, שנשמע באוזני היוונים: בר – בר, כלומר, צליל חסר משמעות.

 

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ברברים
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הערות לפריט זה:

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית