הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטירנים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות היסטוריה


הטירָנים הם שליטים המייצגים שלטון יחיד שלא עבר בירושה כפי שנהוג במלוכה.

החל מן המאה ה- 5 לפסה"נ, ייחסו לשלטון הטירנים משמעות שלילית בהשפעת משטרים שקמו ביוון ובהם תפסו טירנים את השלטון בכוח ובאמצעות שכירי חרב.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: טירנים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות היסטוריה
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית