הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמאד'ן
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


מֻאַדִ'ן - אדם שתפקידו לקרוא למוסלמים לתפילה.

המֻאַדִ 'ן עומד על צריח המסגד כדי שקריאתו תישמע למרחק רב, ובנוסף לקריאה לתפילה הוא משמיע פסוקי קֻרְאַן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מאד'ן
שם  הספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
מחברים: אמיר, דבורה ; מוסקוביץ, דפנה (ד"ר) ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ו,2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית