הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסורה
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


סוּרַה – פרשה בקֻרְאַן. בקֻראן 114 סוּרוֹת, ולכל אחת מהן שם הקשור לתוכנה. הסוּרות שונות באורכן - יש סוּרות קצרות מאוד, ויש כאלה המכילות מאות פסוקים.

על פי המסורת נמסרו מקצת הסורות שבֻקראן למֻחַמַד בעיר מַכַּה, לפני הגירתו לעיר אלמַדִינַה. סורות אלה קצרות ברובן וכתובות בחרוזים. סורות אחרות, שנמסרו לו באלמַדִינַה, ארוכות יותר וכתובות בפרוזה רגילה. כל הסורות שבקֻראן, פרט לאחת, פותחות באמירה "בשם אלוהים הרחום והחנון".

\


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: סורה
שם  הספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
מחברים: אמיר, דבורה ; מוסקוביץ, דפנה (ד"ר) ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ו,2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית