הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאגדה, ספרות האגדה
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


הטקסטים המופיעים בספרות חז"ל שאינם עוסקים בחוקים ומצוות.

דברי האגדה כוללים אִמרוֹת מוּסר, פרשנות למקרא, סיפורים המבוססים על המקרא ודברי הגוּת. דברי אגדה מופיעים במשנה, בתלמוד ובספרי מדרש.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אגדה, ספרות האגדה
שם  הספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
מחברים: אמיר, דבורה ; מוסקוביץ, דפנה (ד"ר) ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ו,2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית