עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > גטו ובידוד > מזרח אירופה
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהסימן היכר ליהודים שיהודי סלובקיה נדרשו להצמיד אל בגדיהם (HZ) 
צלם: -סימן היכר ליהודים שיהודי סלובקיה נדרשו להצמיד אל בגדיהם (HZ) 

האותיות HZ מציינות 'יהודים כלכליים' - יהודים שמקצועם נחוץ היה לשלטונות ולכן גרושם למחנה נדחה.


לתמונה מוגדלת


הטלאי הצהוב הינו דרך סימון היהודים בשטחי השליטה הנאצית, שנועד לאפשר את זיהויים. הסימון נעשה בצורות שונות: טלאי צהוב, סרטי זרוע ועוד. הסימון היה אחת הגזירות המטרידות והמשפילות שבין השאר, מטרתו היתה לבודד את היהודים משאר האוכלוסייה ולהשפילם.

לקריאה נוספת:
אות קלון

באתר יד ושם:
אין משחקים ילדותיים (תערוכה מקוונת)
אנציקלופדיית הגטאות
חפצים נוספים בנושא גטו ובידוד

פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.


אל האסופה גטו ובידוד3

ביבליוגרפיה:
כותר: סימן היכר ליהודים שיהודי סלובקיה נדרשו להצמיד אל בגדיהם (HZ) 
צלם: -
שם  הפרסום מקורי: יד ושם : מרכז המידע אודות השואה
תאריך: -
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הערות: 1. מידע זה מופק על ידי צוות בית הספר המרכזי להוראת השואה ובסיוע אגפי יד ושם השונים.
הערות לפריט זה:

1. כל הזכויות שמורות לאוסף החפצים של מוזיאון יד ושם, פריט מס' 4031965.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית