גליליאו : כתב עת למדע ומחשבההתער של אוקאם (Occam's rasor)
מחבר: מריוס כהן


עקרון שמנחה אנשי מדע, ולפיו כאשר לתופעה מסוימת מוצעים מספר הסברים, יש להעדיף את ההסבר הפשוט וה"חסכוני" ביותר.

ביבליוגרפיה:
כותר: התער של אוקאם (Occam's rasor)
מחבר: כהן, מריוס
תאריך: דצמבר 2005 , גליון 88
שם כתב העת: גליליאו : כתב עת למדע ומחשבה
הוצאה לאור: SBC לבית מוטו תקשורת ולאתר IFEEL
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית