הסדרי נגישות
ספרית מעריבפלוגות שדה
מחברים: אפרים תלמי; מנחם תלמי


יחידות שהוקמו בשנת 1937 במסגרת ה"הגנה" למלחמה בכנופיות הערביות המזוינות ונקראו בקיצור: פו"ש.

הפו"ש, שהיה ממבשריו של הפלמ"ח, התפתח בשנת 1938 לכוח ארצי, שקיבל על עצמו את הגנתם של אזורי התישבות שונים. החידוש בדרכי פעולתו של הפ"וש היה ביציאה מתחומי הגדרות של היישובים אל השדה, ובקידום פני הכנופיות הערביות בשטחים שמחוץ לתחומי היישוב.

קדמו לפלוגות השדה יחידות-מגן במקומות אחדים בארץ ובראש ובראשונה במחוז ירושלים, שנקראו "הנודדת". חברי ה"נודדת" יצאו ראשונים אל מחוץ לגדרות היישובים לקדם פני התוקפים הערבים, או סיירו בשטחים ערביים כדי לגלות את בסיסי הפורעים וריכוזיהם ולהלום בהם שם.
בראשית פברואר 1939 נתפרק הפו"ש וחלק מחבריו צורפו למ"ן [משמר נע].


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פלוגות שדה
שם  הספר: לקסיקון ציוני
מחברים: תלמי, אפרים ; תלמי, מנחם
תאריך: 1982
בעלי זכויות : ספרית מעריב
הוצאה לאור: ספרית מעריב
הערות: 1. מהדורה שמינית עם תוספות ועידכונים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית