הסדרי נגישות
ספרית מעריבכ"ג יורדי הסירה
מחברים: אפרים תלמי; מנחם תלמי


עשרים ושלושה אנשי "הגנה" נבחרים, שיצאו (יחד עם רב-סרן בריטי) בימי מלחמת-העולם השנייה לבצע חבלה במתקני-הדלק בטריפולי שבסוריה, שהיתה אז בשלטון צרפת הווישאית.

עם שחר ה-18 במאי 1941 (כ"א באייר תש"א) יצאה היחידה בסירת-מנוע בריטית "ארי הים", כשעל סיפונה שלוש סירות-פלישה קלות. אולם עקבותיה נעלמו ועד היום לא נפתרה התעלומה. נתברר רק כי ערב צאתם ליעדם, הפציצו מטוסים בריטיים את טריפולי ולפיכך הוגברו המשמרות באזור בתי-הזיקוק וערנותם גדלה. מכל אלה לא ידעו אנשי הסירה. החקירות המקיפות שנמשכו שנים, העלו מעט מאוד. המסקנה של המפקדה הבריטית הראשית במזרח הקרוב לאחר שנה וחצי של חקירות ובירורים מדוקדקים היתה, כי הסירה נתגלתה ונתחולל קרב בין אנשיה ובין הצרפתים, שבו השתתף גם מטוס וכי כל ה-24 נפלו. מקום קבורתם לא נודע.

ואלה שמות כ"ג יורדי הסירה : צבי ספקטור - מפקד הפעולה; כתריאל יפה - מפקד הסירה; יצחק הקר - סגן מפקד הסירה; שמעון אוצ'יטל, אריה ברזילי-אייזן, יעקב גורדון, אריה גלברד, אפרים ויימן, חיים וייסמן, שמואל חנוביץ, אריאל טמס, ברוך יעקבסון, מרדכי כהן, ישראל נורדין-נורד, אברהם נוריאל, דוד נפחא, נריאל פגלין, מרדכי פלונצ'יק, יהודה צרנר, גרשון קופלר, מנחם קוראקין, זאב רוטמן ועמירם שוחט. ה-24 הוא הבריטי מיג'ור סאר א. פאלמר.

בשנת 1968 נקרא בית-הספר לקצינים לקציני-ים בעכו על שמם של יורדי הסירה. בהר הרצל יד לזכרם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: כ"ג יורדי הסירה
שם  הספר: לקסיקון ציוני
מחברים: תלמי, אפרים ; תלמי, מנחם
תאריך: 1982
בעלי זכויות : ספרית מעריב
הוצאה לאור: ספרית מעריב
הערות: 1. מהדורה שמינית עם תוספות ועידכונים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית