הסדרי נגישות
ספרית מעריבוינגיט אורד צ'רלס
מחברים: אפרים תלמי; מנחם תלמי


איש-צבא בריטי נודע. מעריץ תנ"ך ואוהב עם ישראל וארץ-ישראל. נלהב לציונות ולמפעל התחיה.

נולד בהודו בשנת 1903, בן למשפחה סקוטית רמת-יחס. בעת שירותו בצבא הבריטי בארץ-ישראל ערכו הערבים מהומות-דמים חמורות כדי לחסל את מפעל ההתישבות היהודית וכדי לאלץ את הממשל הבריטי לעמוד לימין הערבים. וינגייט נכח לדעת כי צבא סדיר לא יוכל לכנופיות הערביות המזוינות, הפועלות בשיטת הגרילה. לפיכך אירגן את "פלוגות הלילה המיוחדות", שהיו בהן חיילים בריטיים וגם חברי ה"הגנה". כוח זה הפליא מכותיו בכנופיות הערביות וצימצם את היקף הטירור. בשל יחסו האוהד ליישוב היהודי בארץ-ישראל נקרא "הידיד". יש גם שכינוהו: "לורנס של יהודה". בשל עמדתו הפרו-ציונית, סולק על-ידי הממשל הבריטי, שברובו היה עוין למפעל הציוני. בימי מלחמת-העולם השניה פיקד וינגייט (1941-1940) על פלוגות-גרילה, שלחמו באיטלקים כובשי חבש. לאחר מכן הועבר להודו ושם אירגן את "פלוגות הצ'ינדיטים", שלחמו נגד הכובשים היפנים.

וינגייט נהרג בתאונת מטוס במארס 1944. הובא לקברות בבית-הקברות הנודע בארלנגטון שבארצות-הברית. על שמו מכון לתרבות הגוף ליד נתניה - מכון וינגייט; כפר ילדים ונוער על שלוחת הכרמל - ימין אורד; יער וינגייט על הגלבוע, רחובות בערי הארץ ומעיין "עין הידיד" ליד כוכב הירדן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: וינגיט אורד צ'רלס
שם  הספר: לקסיקון ציוני
מחברים: תלמי, אפרים ; תלמי, מנחם
תאריך: 1982
בעלי זכויות : ספרית מעריב
הוצאה לאור: ספרית מעריב
הערות: 1. מהדורה שמינית עם תוספות ועידכונים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית