הסדרי נגישות
ספרית מעריבבונדס, ישראל
מחברים: אפרים תלמי; מנחם תלמי


מפעל תעודות של מדינת ישראל, שהוקם בשנת 1950 במטרה לסייע לישראל בקשייה הכספיים לאחר מלחמת העצמאות.

בספטמבר 1950 זימן ראש-הממשלה דויד בן-גוריון 50 אישים יהודיים מארצות-הברית ומארצות אחרות והציע להקים את מפעל הבונדס, כמקור כספי נוסף לצרכים הדוחקים של המדינה. באוקטובר 1950 נתכנסה ועידה של ארגונים וקהילות יהודיות בארצות-הברית והוסכם על הקמת מפעל הבונדס, שהופעל בשנת 1951. מפעלים דומים הוקמו גם באמריקה הלאטינית ב-1951; בקנדה – ב-1953 ובמערב-אירופה – ב-1954. מאז נוסד מפעל הבונדס, ועד 1973 נמכרו תעודותיו בערך של 2 מיליארד ורבע דולאר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: בונדס, ישראל
שם  הספר: לקסיקון ציוני
מחברים: תלמי, אפרים ; תלמי, מנחם
תאריך: 1982
בעלי זכויות : ספרית מעריב
הוצאה לאור: ספרית מעריב
הערות: 1. מהדורה שמינית עם תוספות ועידכונים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית