הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
שני עקרונות ייחוס שאנו משתמשים בהם כאשר אנו מעבדים מידע חברתי, עקרון הניכוי ועקרון ההגברה.פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - עקרון הניכוי ועקרון ההגברה
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


עקרון הניכוי ועקרון ההגברה

כאשר אנו מעבדים מידע חברתי, אנו מפעילים את חוק ההשתנות המשותפת באמצעות שלושת הקריטריונים: מובחנות, עקביות וקונצנזוס. על-פי קלי, קריטריונים אלה קובעים אם הסיבה להתנהגות מסוימת היא פנימית או חיצונית.

שני עקרונות ייחוס נוספים, שאנו משתמשים בהם, כאשר יש יותר מסיבה אחת לתופעה: עקרון הניכוי ועקרון ההגברה.

שימו לב: אנו משתמשים רק באחד מהשניים - או בעקרון הניכוי או בעקרון ההגברה.

עקרון הניכוי:
ככל שמספר הסיבות להתרחשות התופעה רבות יותר, כך המשקל והחשיבות של כל סיבה בודדת - יורדים.

על-פי עקרון הניכוי, כאשר להתרחשות של התופעה יש סיבות רבות, כפרשנים של המידע אין לנו ביטחון במשקלה או בחשיבותה של כל אחת מהסיבות בנפרד. במקרה כזה אנו מייחסים משקל נמוך לכל אחת מכל הסיבות האפשריות. כך, למשל, כשמוישלה אמר שאינו רוצה ללכת לבית-הספר כי "כואב לי הגרון, אני ישן לא טוב בלילה, משעמם לי, אני לא סובל את הילדים, ויותר מזה - אני לא סובל את המורה לעברית" - חשיבותה של כל אחת מהסיבות יורדת.

עקרון ההגברה:
כאשר להתרחשות התופעה יש שתי סיבות: סיבה מעכבת וסיבה מזרזת - החשיבות והמשקל של הסיבה המזרזת עולים.

על-פי עקרון ההגברה, כאשר יש שתי סיבות להתרחשות התופעה, ברור שמשקלה של כל סיבה יהיה נמוך יותר ממצב, שיש בו רק סיבה אחת בלבד. אולם, כאשר סיבה אחת מעכבת את התרחשות התופעה וסיבה אחת מזרזת אותה, עיבוד המידע ייתן משקל יתר לסיבה המזרזת. למרות הגורם המעכב, התופעה התרחשה, ולכן משקלו של הגורם המזרז גדול.

ונשוב אל מוישל'ה, ידידנו. אנו רוצים לדעת: מדוע הוא הולך לבית-הספר?

נבחן שני מצבים:
א. מוישל'ה הולך לבית-הספר כי אוהב ללמוד.
ב. מוישל'ה הולך לבית-הספר כי באותו היום יש משחק כדורסל, והוא אוהב כדורסל, אך יש גם סיבה מעכבת - ילדים מתנכלים לו בבית-הספר. למרות ההתנכלות כלפיו, מוישל'ה מגיע לבית-הספר.

ברור, שבמצב הראשון נהיה בטוחים יותר בסיבה המוזכרת (הוא הולך לבית-הספר בשל אהבתו ללימודים). לעומת זאת, במצב השני יש שתי סיבות, אחת מזרזת (כדורסל) ואחת מעכבת (התנכלות), ולכן עקרון הניכוי חל כאן, כלומר – ניתן משקל יתר לסיבה המזרזת (עקרון ההגברה).

מתי נשתמש בשני העקרונות: הניכוי וההגברה?

  • כאשר אין מידע לגבי מובחנות ולגבי עקביות.
  • כאשר הסיבות לתופעה הן חיצוניות ופנימיות, ובבדיקה אנו רואים ניגוד בין הסיבות (נפעיל את עקרון ההגברה) או שהסיבות מצטרפות זו לזו (נפעיל את עקרון הניכוי).
  • כאשר אנחנו רוצים לייחס חשיבות וערך להסבר להתנהגות מסוימת.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - תיאוריות הייחוס של היידר
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - התיאוריה התלת-ממדית של קלי והמודל של ויינר
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - עקרון הניכוי ועקרון ההגברה (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - טעויות ועיוותים בייחוס
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - סכמה כמסגרת לעיבוד מידע
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - אמונה המתגשמת מאליה

 

 

 

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - עקרון הניכוי ועקרון ההגברה
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית