הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על-פי קלי, שלושת הממדים - מובחנות, עקביות וקונצנזוס - הם מקורות המידע החברתי שלנו. ויינר מדבר על שני ממדים נוספים: קביעות ושליטה.פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - התיאוריה התלת-ממדית של קלי והמודל של ויינר
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


התיאוריה התלת ממדית של קלי

כפי שרואים בתיאוריה של היידר, עיבוד של מידע חברתי מבוסס על ייחוס סיבה באמצעות חוק ההשתנות המשותפת.

קלי טוען כי אנו מפעילים את חוק ההשתנות המשותפת בשלושה קריטריונים (ממדים):

א. קריטריון המובחנות מבחין במצבים שהתופעה מתרחשת בהם, ובמילים אחרות: מבחין בין מצבים של מובחנות נמוכה (התגובות של הפרט זהות בכל האירועים), לבין מצבים של מובחנות גבוהה (התגובות זהות בחלק מהגירויים).

ב. קריטריון העקביות מבחין ברמות התדירות שהתופעה מתרחשת בהן, ובמילים אחרות: מבחין בין עקביות נמוכה של התופעה (התופעה מתרחשת בזמנים מסוימים בלבד, ואז אין אפשרות לייחס סיבתיות), לבין עקביות גבוהה שלה (התופעה מתרחשת תמיד).

ג. קריטריון הקונצנזוס (הסכמה כללית) מבחין בין כמויות האנשים שהתופעה מתרחשת אצלם, ובמילים אחרות: מבחין בין קונצנזוס גבוה של התופעה (התופעה מתרחשת אצל אנשים רבים) לבין קונצנזוס נמוך שלה (התופעה מתרחשת אצל אנשים מעטים).

דוגמה:
דנה מחייכת, כשהיא רואה את איתמר.
האם לדנה יש נטייה טבעית לחייך (סיבה פנימית)
או שהסיבה לחיוכה היא איתמר (סיבה חיצונית)?

כדי לבדוק זאת, נשתמש בכל שלושת הקריטריונים:
אם: דנה מחייכת לכולם (מובחנות נמוכה),
ואם: היא מחייכת לאיתמר תמיד (עקביות גבוהה),
ואם: רק היא או מעטים מחייכים לאיתמר (קונצנזוס נמוך),
אז: הסיבה היא פנימית.
כלומר: דנה היא אדם חייכן ומאיר פנים.

לעומת זאת:
אם: דנה מחייכת רק לאיתמר (מובחנות גבוהה),
ואם: היא מחייכת לאיתמר תמיד (עקביות גבוהה)
ואם: כולם מחייכים לאיתמר (קונצנזוס גבוה)
אז: הסיבה היא חיצונית.
כלומר: הסיבה לחיוכיה של דנה היא איתמר.

על-פי קלי, שלושת הממדים האלה - מובחנות, עקביות וקונצנזוס - הם מקורות המידע החברתי שלנו. באמצעות מקורות אלה אנו מייחסים לאירוע/לפעולה סיבתיות פנימית או סיבתיות חיצונית.

שימו לב: ייתכנו גם מצבים של מובחנות נמוכה ושל קונצנזוס גבוה. במקרים כאלה ייחוס הסיבה הוא שילוב של ייחוס חיצוני ושל ייחוס פנימי. על-פי קלי, לא תיתכן כאן גם עקביות נמוכה, משום שבמצב כזה לא נוכל לדעת מהי הסיבה לאירועים.

המודל של ויינר

על-פי המודל של ויינר ייחוס סיבה חיצוני או פנימי חשובים ביותר, אולם אינם מספיקים כאשר מדובר בעיבוד מידע. במודל זה יש עוד שני ממדים (נוסף על הממד של ייחוס סיבה חיצוני/פנימי).

שני הממדים הנוספים הם:

א. קביעות – הממד בוחן באיזו מידה האירוע הוא קבוע או שהוא חד-פעמי.
ב. שליטה – הממד בוחן באיזו מידה האדם מאמין כי הוא שולט בהתנהגותו.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - תיאוריות הייחוס של היידר
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - התיאוריה התלת-ממדית של קלי והמודל של ויינר (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - עקרון הניכוי ועקרון ההגברה
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - טעויות ועיוותים בייחוס
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - סכמה כמסגרת לעיבוד מידע
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - אמונה המתגשמת מאליה

 

 

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - התיאוריה התלת-ממדית של קלי והמודל של ויינר
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית