הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
מידע חברתי זהו המידע שיש לכל אחד מאתנו על התנהגותנו ועל התנהגות הזולת. ממידע זה ניתן להסיק על הסיבות האפשריות להתנהגות מסוימת.פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


החיים החברתיים של כל אחד ואחת מאתנו מערבים עיבוד מידע חברתי. מידע חברתי הוא כל המידע שיש לנו על עצמנו ועל האחרים. למשל: דברים הנאמרים, הבעות פנים או שפת גוף הם מידע שאנו מעבדים ומפרשים ומסיקים ממנו מסקנות.

מה אנו למדים מכך?
אנשים נוטים לייחס סיבות להתנהגותם של אחרים ולהתנהגותם שלהם עצמם. תהליך זה נקרא ייחוס סיבה, והוא מתבסס על הסקת מסקנות לגבי הסיבות מתוך התבוננות בהתנהגות הגלויה.

תיאוריות הייחוס מציגות הסבר לתהליך זה. הן החלו להתפתח באמצע שנות ה-60 של המאה ה-20, ועד היום הן נחשבות לזרם חשיבה חדש בפסיכולוגיה החברתית. מייסד הזרם הוא היידר, והחוקר אשר פיתח מודלים תיאורטיים בנושא על סמך הרעיונות של היידר הוא קלי. חוקר נוסף, ויינר, התמקד בממדים מיקוד הסיבה, קביעות ושליטה כממדים שיש להתחשב בהם, כאשר מייחסים סיבתיות להתנהגות (בין שהסיבתיות היא חיצונית או פנימית).

ייחוס הסיבה הוא תהליך מורכב ומבוסס על הנחת היסוד כי כל אדם לומד על ההתנהגות של עצמו ושל הזולת מתוך התבוננות בה ובנסיבות, שהביאו להתרחשותה. מדוע התהליך מורכב? - כי לא תמיד הסיבות לייחוס ברורות וגלויות.

תהליכי הייחוס מאפשרים לנו להסיק מסקנות לגבי סיבות ההתנהגות וגם לגבי תוצאותיה.

תיאוריות בנושא עיבוד מידע חברתי:

  • תיאוריית הייחוס של היידר - היידר גורס כי אנו מייחסים סיבה להתנהגות בעזרת סיבה ותוצאה, שהן שתי תופעות המשתנות בהתאמה. הוא מכנה זאת עקרון ההשתנות המשותפת. היידר טוען כי בתהליך ייחוס הסיבה אנו פועלים בדומה לדרך החקירה המדעית, ולכן כל אחד מאתנו הוא בחזקת "מדען נאיבי".
  • התיאוריה התלת-ממדית של קלי - קלי מסביר כיצד "המדען הנאיבי" מיישם את עקרון ההשתנות המשותפת, ולצורך כך הוא מסתייע ב-3 מקורות: מובחנות, עקביות וקונצנזוס.
  • התיאוריה של ויינר - על פי ויינר, שלושה ממדים (מיקום הסיבה, הקביעות והשליטה) עוזרים גם הם בהבנת הסיבה להתנהגות.
  • עקרון הניכוי ועקרון ההגברה - שני עקרונות ייחוס אלה יעזרו להשלים את הבנת התיאוריות. עקרון הניכוי מניח כי כאשר יש מספר סיבות אפשריות להתנהגות מסוימת, הפרט ממעיט בחשיבותה של סיבה אפשרית להתנהגות. עקרון ההגברה מניח ייחוס רב לגורם מזרז, כאשר יש גם גורם המעכב את ההתנהגות.
  • טעויות ועיוותים - טעויות ועיוותים קורים בתהליך של עיבוד מידע חברתי. הטעויות הן משני סוגים: טעויות קוגניטיביות וטעויות מוטיבציוניות.
  • סכמות - הסכמות עוזרות לנו בעיבוד המידע.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - תיאוריות הייחוס של היידר
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - התיאוריה התלת-ממדית של קלי והמודל של ויינר
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - עקרון הניכוי ועקרון ההגברה
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - טעויות ועיוותים בייחוס
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - סכמה כמסגרת לעיבוד מידע
פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי - אמונה המתגשמת מאליה

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : עיבוד מידע חברתי
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית