הסדרי נגישות
עמוד הביתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > תל אביבעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותמפת חלוקת המגרשים ב'אחוזת בית'


יד יצחק בן-צבי

מפת חלוקת המגרשים של מייסדי תל-אביב ב'אחוזת בית'.

מפת חלוקת המגרשים ב'אחוזת בית'

תחקיר ועריכה: עמית לוינסון.
קראו:
מי היו 66 מייסדי תל-אביב?

ביבליוגרפיה:
כותר: מפת חלוקת המגרשים ב'אחוזת בית'
שם  הספר: תל אביב בראשיתה : 1909-1934 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר
עורך הספר: נאור, מרדכי
תאריך: 1984
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
הערות: 1. סידרת עידן. מרכז רחל ינאית בן-צבי ללימודי ירושלים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית