הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלות > שופטים
עם עובד


תקציר
לספר שופטים מבנה מיוחד של שבעה מחזורי סיפורים הבנויים סביב אותו הדגם. בדגם החוזר ניתן להגיע לחמישה שלבים: חטא, עונש, זעקה, ישועה ושקט.שופטים : העיצוב המיוחד של ספר שופטים
מחברת: פרופ' יאירה אמית


לספר שופטים מבנה משלו המייחד אותו משאר ספרי המקרא. הדבר ניכר כבר בפתיחה, המתארת את התקופה כולה על-פי דגם של חזרה על שלבי התנהגות קבועים. הופעת הדגם בפתיחה מהדקת את הקשר עם גוף הספר, בו הוא משרת כמסגרת לתיאור סיפורי הישועה של השופטים. מספר השלבים המשמשים ביצירת דגם החזרה יכול להגיע לחמישה: חטא, עונש, זעקה, ישועה, שקט, וחוזר חלילה. אולם לא בכל שימוש מופיעים כל חמשת השלבים, ויש לנמק בכל מקרה לגופו חסרון של שלב, או שלבים. כך למשל, בתיאור הכללי של התקופה, בפתיחת הספר (ב, יא-יט), חסרים שלבי הזעקה והשקט, והשמטתם תורמת לאפיון השלילי של התקופה. כך נוצר הרושם כי בעוד שה' הושיע את עמו, העם התמיד במריו. גם בהיותו משועבד לא זעק לה', ולמרות הישועה המשיך לחטוא. הארץ לא שקטה והעם שוב שועבד, וחוזר חלילה. בתיאור ימי דבורה וברק (פרקים ד-ה) חסר השלב של הקמת המושיע, והעדרו מעורר שאלה על מיהות המושיע .

דגם דומה של תיאור בשלבים משרת את הדיווח על ימי יהואחז בן יהוא בספר מלכים: "ויעש הרע בעיני ה'... ויחר אף ה' בישראל ויתנם ביד... ויחל... את פני ה' וישמע אליו ה' כי ראה את לחץ ישראל... ויתן ה' לישראל מושיע..." (מל"ב יג, א-ז). ברם, בעוד שבספר מלכים, השימוש במבנה זה הוא חד-פעמי, הרי בספר שופטים יוצר השימוש החוזר בדגם מבנה של תקופה שכולה מחזורים.

תיאור התקופה מורכב מרצף של שבעה מחזורים: ימי עתניאל, ימי אהוד, ימי דבורה וברק, ימי גדעון, ימי תולע, שקם להושיע את ישראל אחרי שלטון השררה של אבימלך, ימי יפתח וימי שמשון. התיאור של שבעה מחזורים תקופתיים נשען על הערכת תקופת אבימלך כשלב של עונש ועל תפישת הדיווח על שופטים שאין עמם מעשה ישועה כחלק משלב השקט שלאחר הישועה. כך עשרים ושתיים שנות ההנהגה של יאיר הגלעדי (י, ג-ה) מצטרפות לעשרים ושלוש השנים שתולע שפט את ישראל (י, ב) ויוצרות את שלב השקט שלאחר הישועה (י, א); ובדומה, ימי אבצן, אילון הזבולוני ועבדון בן הלל הפרעתוני מצטרפים לשלב השקט שלאחר ישועת יפתח (יב, ז-טו).

תופעה נוספת המאפיינת את השימוש בדגם המחזורי היא שימוש בנתונים מעטים או הכרחיים בתיאור כל אחד מן השלבים, לבד משלב הישועה. ברוב המקרים לשלב הישועה יש מעמד של סיפור מפורט או של מחרוזת סיפורים, ואילו השלבים האחרים מכווצים לכמה נוסחות והפרטים שממלאים אותן. שלוש פעמים סטה העורך מהשיטה הנזכרת: אחת – כאשר ויתר על הוספת המסגרת המחזורית לדיווח על שמגר בן ענת (ג, לא). באמצעות ויתור זה נשמר מבנה של שבעה מחזורים (על האפשרות שהופעת שמגר היא תוספת ועל הנסיונות לנמקה ראה בפירוש לכתוב). פעם שנייה – כאשר נמנע מלתאר את ישועת תולע בן פואה, אך הרחיב בשלב העונש של ימי מלכות אבימלך שקדמו לו, ובשלב השקט שלאחר מכן (ימי יאיר); ופעם שלישית – כאשר המיר את נוסחת השקט של ימי יפתח בשורה של שלושה שופטים רצופים. סטיות אלו אינן מקריות. הן משולבות במבנה ותורמות למשמעות. הן מבטיחות קיומו של מבנה בעל שבעה מחזורים, ומסייעות לעורך לכוון את הקורא לראות את המורכבות של שלטון המלוכה, שלטון שיש בו בעת ובעונה אחת יתרונות וחסרונות. התיאור הרחב של ימי אבימלך, המתפרש כעונש, מאיר את הצדדים השליליים של המלוכה. מצד שני, הקורא נוכח כי שלטון רצוף, שגם הוא מאפיין של שלטון מלוכני, יכול להביא עמו תקופה של שקט, כפי שמודגם הדבר לאחר ימי תולע ויפתח.

השופט

החטא

העונש

הזעקה

הישועה

השקט

עתניאל

ג,ז ג,ח ג,טא ג,טב ג,יא

אהוד

ג, יבא ג, יבב-יד ג, טוא ג, טובא ג,לב

דבורה וברק

ד,א ד,ב ד,ג ד, ו-ה, לאא+ב ה, לאג

גדעון

ו,א ו, ב-וא ו, וב ו, יא-יח, כחא+ב ח, כחג

תולע

ח, לג-לה ט, א-נז

-

י, א י, ב-ה

יפתח

י, ו י, ז-ט י, י-טז י, יז-יב, ו יב, ז-טו

שמשון

יג, אא יג, אב

-

יג, ב-טז, לא

-

לחלקים נוספים של המאמר:
שופטים : העיצוב המיוחד של ספר שופטים (פריט זה)
שופטים : מי עצב את הספר?

ביבליוגרפיה:
כותר: שופטים : העיצוב המיוחד של ספר שופטים
מחברת: אמית, יאירה (פרופ')
שם  הספר: מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא
עורכי הספר: גרינברג, משה; אחיטוב, שמואל  (פרופ')
תאריך: תש"ן - תשס"ד
בעלי זכויות : עם עובד
הוצאה לאור: עם עובד; י"ל מאגנס; האוניברסיטה העברית בירושלים
הערות: 1. התוכן: ‬
א. יהושע / עם מבוא ופירוש מאת שמואל אחיטוב.
ב. שופטים / עם מבוא ופירוש מאת יאירה אמית.
ג. שמואל א-ב / עם מבוא ופירוש מאת שמעון בר-אפרת. ‬
ד. ירמיה, כרך א-ב / עם מבוא ופירוש מאת יאיר הופמן. ‬
ה. יחזקאל, כרך א-ב / עם מבוא ופירוש מאת רימון כשר. ‬
ו. יואל / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן -- עמוס / עם מבוא ופירוש מאת שלום מ’ פאול. ‬
ז. עבדיה / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן. יא, 39 ע’. -- יונה / עם מבוא ופירוש מאת אוריאל סימון. ‬
ח. שיר השירים / עם מבוא ופירוש מאת יאיר זקוביץ. ‬
ט. רות / עם מבוא ופירוש מאת יאיר זקוביץ. ‬
י. אסתר / עם מבוא ופירוש מאת אדל ברלין. תרגם דורון כהן. ‬
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית