הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלות > שופטים
עם עובד


תקציר
ספר שופטים עבר תהליך עריכה ומסירה ארוך אך העורכים הקפידו לשמור על ציר רעיוני שסביבו בנוי הספר.שופטים : מי עצב את הספר?
מחברת: פרופ' יאירה אמית


לפי הברייתא בב"ב יד, ע"ב: "שמואל כתב ספרו ושופטים ורות". חז"ל מניחים אפוא כי ספר שופטים נכתב בידי שמואל הנביא, בשלהי תקופת השופטים, משמע זמן קצר לאחר ההתרחשויות. לעומת זאת, אם נדון לפי מנהגו של עולם, כתיבה היסטוריוגרפית בעלת אופי לאומי מותנית בגיבוש חברתי-תרבותי, שיש לו מודעות וממסד מתאים. סביר להניח כי גיבוש כזה לא התקיים בישראל לפני תקופת הממלכה המאוחדת. כמו-כן, מסתבר כי רוב ספרי המקרא חוברו על ידי יותר מכותב אחד, וכי דורות של קוראים ומעתיקים, שטרחו במסירת היצירה ובהעברתה, טבעו בה את חותמם. הנחת תהליך מורכב וממושך של התהוות מעבירה את משקל הכובד של פירושי ממעשה החיבור של היחידות הבודדות למעשה העריכה המלכדת. לפי הנחה זו יש לראות ביצירה מקראית כלשהי יצירה נמשכת, פרי עיצובם של מחברים ועורכים שפעלו לאורך הדורות. ואם הרעיונות שעולים מן הכתוב ומנחים את מעשה העריכה מתאימים ומשלימים זה את זה, אזי יוצא שהעורכים השונים, במהלך שנות המסירה, המשיכו לשמור אמונים לאותם קווי עריכה. עורכים מתחלפים אלה הם האחראים לכך שספר שופטים הגיע לידנו כיצירה לכידה, שבה רוב הפרטים מתקשרים ביניהם ומשלימים זה את זה למבנה בעל משמעות. משמעות המבנה אינה אלא מגמת הספר, שבאה לידי ביטוי ברעיונות המרכזיים שלו. אלו הנחו את מעשה העריכה הקבוצתי והנמשך, והוא שהכריע מה יכלל בספר ומה יצא מתוכו, וכן- היכן ישובץ החומר בנכלל, כך שיוכל לשרת את המגמה.

לחלקים נוספים של המאמר:
שופטים : העיצוב המיוחד של ספר שופטים
שופטים : מי עצב את הספר? (פריט זה)

ביבליוגרפיה:
כותר: שופטים : מי עצב את הספר?
מחברת: אמית, יאירה (פרופ')
שם  הספר: מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא
עורכי הספר: גרינברג, משה; אחיטוב, שמואל  (פרופ')
תאריך: תש"ן - תשס"ד
בעלי זכויות : עם עובד
הוצאה לאור: עם עובד; י"ל מאגנס; האוניברסיטה העברית בירושלים
הערות: 1. התוכן: ‬
א. יהושע / עם מבוא ופירוש מאת שמואל אחיטוב.
ב. שופטים / עם מבוא ופירוש מאת יאירה אמית.
ג. שמואל א-ב / עם מבוא ופירוש מאת שמעון בר-אפרת. ‬
ד. ירמיה, כרך א-ב / עם מבוא ופירוש מאת יאיר הופמן. ‬
ה. יחזקאל, כרך א-ב / עם מבוא ופירוש מאת רימון כשר. ‬
ו. יואל / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן -- עמוס / עם מבוא ופירוש מאת שלום מ’ פאול. ‬
ז. עבדיה / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן. יא, 39 ע’. -- יונה / עם מבוא ופירוש מאת אוריאל סימון. ‬
ח. שיר השירים / עם מבוא ופירוש מאת יאיר זקוביץ. ‬
ט. רות / עם מבוא ופירוש מאת יאיר זקוביץ. ‬
י. אסתר / עם מבוא ופירוש מאת אדל ברלין. תרגם דורון כהן. ‬
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית