הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > העלייה הגדולהעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישוביםעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > העלייה הגדולהמפת המעברות


יד יצחק בן-צבי

מפת המעברות 1950-1952.

מפת המעברות

קראו: המעברות
ביבליוגרפיה:
כותר: מפת המעברות
שם  הספר: עולים ומעברות, 1948 - 1952 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר
עורך הספר: נאור, מרדכי
תאריך: 1986
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
הערות: 1. מרכז רחל ינאית בן צבי ללמודי ירושלים.
2. ‫ סידרת עידן ; 8.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית