עמוד הבית > מדעי הרוח > דתות > בודהיזם
כתר הוצאה לאור


תקציר
על הבודהיזם, אחת הדתות החשובות בעולם, שיש לה למעלה מ-300 מיליון מאמינים.בודהיזם


הַבּוּדהיזם הוּא אַחַת הַדָתוֹת הַחֲשוּבוֹת בָּעוֹלָם, שֶרֵאשיתָהּ בּהוֹדוּ לִפנֵי כּ-2,500 שָנָה. מֵאָז הִתפַּתחָה והִתפַּשטָה, וכַיוֹם יֵש בָּעוֹלָם יוֹתֵר מִ-300 מיליוֹן בּוּדהיסטים, בּעיקָר בּאַסיָה. כָּל הַבּוּדהיסטים מַאֲמינים בּתוֹרָתוֹ שֶל בּוּדהָא ('הַנָאוֹר'). בּוּדהָא, שֶשמוֹ הַמקוֹרי הָיָה סידהַרתָא גָאוּטָמָא, נוֹלַד בּעֵרֶך בִּשנַת 563 לִפנֵי הַספירָה. סידהַרתָא הָיָה נָסיך עָשיר, שֶהִזדַעזֵעַ מִן הַסֵבֶל בָּעוֹלָם. הוּא ויתֵר עַל עוֹשרוֹ, עָזַב אֶת מִשפַּחתוֹ ויָצָא לִנדוֹד. הוּא הִרבָּה להַרהֵר בִּנדוּדָיו, וּלאַחַר שָלוֹש שָנים זָכָה להֶאָרָה, כּלוֹמַר הֲבָנָה שלֵמָה, נַעֲשָׂה נָזיר והֵחֵל ללַמֵד אֶת רַעיוֹנוֹתָיו לַאֲחֵרים.

הַבּוּדהיסטים מַאֲמינים שֶכָּל אָדָם נוֹלָד מֵחָדָש לאַחַר שֶגוּפוֹ מֵת. אֵיכוּת הַחַיים הַחֲדָשים תלוּיָה בַּ'קַרמָה' שֶלָהֶם. 'קַרמָה' פֵּירוּשָהּ כָּל הַמַעֲשׂים הַטוֹבים והָרָעים שֶעָשָׂה הַבּוּדהיסט בּימֵי חַיָיו. הַבּוּדהיסטים שוֹאֲפים להַגיעַ למַצָב שֶל שַלוָוה גמוּרָה – 'נירוָונָה'. בּוּדהָא לימֵד שֶאֶפשָר להַגיעַ לנירוָונָה עַל ידֵי הֲליכָה בּדֶרֶך שמוֹנַת הַנתיבים: דֵעוֹת נכוֹנוֹת, כַּוָונָה נכוֹנָה, דיבּוּר נָכוֹן, מַעֲשֶׂה נָכוֹן, אוֹרַח חַיים נָכוֹן, מַאֲמָץ נָכוֹן, תשומת לב נכונה וריכוז מחשבה נכון.

הַפָּגוֹדָה הַמוּזהֶבֶת

בַּמִקדָשים הַבּוּדהיסטיים יֵש בּדֶרֶך כּלָל שׂרידים שֶל בּוּדהָא, למָשָל גלימָה אוֹ סַנדָל. יֵש מִקדָשים מפוֹאָרים בּיוֹתֵר, כּגוֹן הַפָּגוֹדָה הַמוּזהֶבֶת בָּעיר קיוֹטוֹ בּיַפַּן. הַבִּניָינים הַמפוֹאָרים הָאֵלֶה מצוּפּים בּזָהָב וּמקוּשָטים בּיַהֲלוֹמים.

פִּסלֵי בּוּדהָא

יֵש פִּסלֵי בּוּדהָא גדוֹלים וּקטַנים, אֲבָל לכוּלָם צוּרָה אַחַת: בּוּדהָא יוֹשֵב עַל פֶּרַח לוֹטוּס. פֶּסֶל בּוּדהָא קָטָן הוּא חֵלֶק מִן הַמִזבֵּחַ שֶיֵש בּכָל בַּיִת שֶל בּוּדהיסט מַאֲמין. דמוּתוֹ מַזכּירָה לַמַאֲמינים כַּמָה טוֹב הָיָה בּוּדהָא ועוֹזֶרֶת לָהֶם להַרהֵר וּלהִתפַּלֵל.

גַלגַל הַחַיים

הבודהיסטים וההינדים מאמינים ב'גלגל החיים', הקרוי גם 'גלגל החוק'. זהו מחזור של לידה ולידה מחדש, שלעולם אינו נגמר. בתוך הגלגל לכודים אנשים שלא הגיעו לנירוָונָה. שמונת החישוקים בגלגל מזכירים לבודהיסט את דרך שמונת הנתיבים.

נזירים

נזירים בּוּדהיסטים מוַותרים כִּמעַט לגַמרֵי עַל כָּל רכוּשָם. בִּרשוּתָם רַק גלימָה צהוּבָּה, מַחַט, סַכּין גילוּחַ, מסַנֶנֶת מַיִם וקַעֲרית מָזוֹן. הַנזירים מבַלים אֶת כָּל זמַנָם בִּתפילָה, בּהוֹרָאָה וּבהִרהוּר (מֶדיטַציה). כָּל יוֹם הֵם יוֹצאים לָרחוֹבוֹת וּמבַקשים אוֹכֶל. בִּמדינוֹת בּוּדהיסטיוֹת מסוּיָמות כָּל הַבָּנים שוֹהים זמַן קָצָר בּמִנזָר כּחֵלֶק מִתַהֲליך הַחינוּך שֶלָהֶם.

‏‏חַגים

יום בּוּדהי – היום שגָאוּטָמָא היה לבודהא
פָּרינירוָונָה – המעבר מבודהא לנירוונה
וֶסַק או וֶסַקהָא פּוּגָ'ה – חג של שלושה ימים, שחוגגים בו את האירועים העיקריים בחיי בודהא
יום דהַרמַקַקרָה – היום שבו השמיע בודהא את הדרשה הראשונה

ביבליוגרפיה:
כותר: בודהיזם
שם  הספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 2: אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית