הסדרי נגישות
יד יצחק בן-צביה'הגנה'


ה'הגנה' - ארגון המגן של היישוב היהודי בארץ-ישראל. בשנים 1939-1936 היווה את הכוח העיקרי שהגן על היישובים ברחבי הארץ.

במסגרתו הוקמו יחידות וזרועות כמו 'הנודדת', הפו"ש, 'פלגות הלילה המיוחדות' ועוד. סייע בעליות 'חומה ומגדל' ואבטח אותן. אף הנוטרות היתה לקשורה ל'הגנה'. היה נתון למרות מוסדות היישוב. ב-1937 חזרו אליו כמחצית מחברי'ארגון ב', שעזבוהו ב-1931.
המחצית השנייה הקימה את אצ"ל.

ביבליוגרפיה:
כותר: ה'הגנה'
שם  הספר: ימי חומה ומגדל, 1936-1939 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר
עורך הספר: נאור, מרדכי
תאריך: תשמ"ז
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
הערות: 1. ‫ מרכז רחל ינאית בן צבי ללמודי ירושלים.
2. סידרת עידן ; 9.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית