הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > סוציולוגיהעמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה
גליליאו : כתב עת למדע ומחשבה


תקציר
האם הפכים נמשכים או שמא אנו בוחרים בני זוג הדומים לנו? מי יותר מאושר בחיי הנישואין: בני זוג הדומים זה לזה או אלה השונים זה מזה? על מחקר העוסק בנושא זה.בחירת בני זוג ושביעות רצון מחיי הנישואין
מחברת: מרים דישון-ברקוביץ


האם הפכים נמשכים או שמא אנו בוחרים בני זוג הדומים לנו? מי יותר מאושר בחיי הנישואין: בני זוג הדומים זה לזה או אלה השונים זה מזה? דומה כי שאלות אלו העסיקו דורות רבים של סופרים, הוגים וחוקרים. והנה במאמר המתפרסם בגיליון פברואר של כתב העת Journal of Personality and Social Psychology מנסים שנהונג לואו ואווה קלונן (Luo, Klohnen) לשפוך אור נוסף על הסוגיה.

במחקר השתתפו 291 זוגות של נשואים טריים, בגילאי 50-20, אשר היו נשואים בעת המחקר פחות משנה, ויצאו זה עם זו כשלוש שנים לפני הנישואין. הזוגות הוזמנו למעבדת המחקר בה השיבו על סוללה ארוכה של שאלונים שבחנו תכונות אישיות, מערכת ערכים (למשל החשיבות שהם מעניקים בחייהם לאהבה, לממון, לדת, לחברויות או לכבוד עצמי), עמדות מגוונות בנושאים פוליטיים ואקטואליים (למשל, עמדתם באשר להתרת הפלות או לתפילה בבתי ספר), את טיב מערכת היחסים ואת שביעות רצונם מחיי הנישואין. כמו כן מומחים צפו מן הצד במספר אינטראקציות מוקלטות של בני הזוג כדי לאפיין באופן בלתי תלוי את טיב מערכת היחסים שלהם.

מתוצאות המחקר עולה כי בני זוג דומים מאוד זה לזה בעמדות ובערכים, אולם אינם דומים זה לזה באישיותם.

מדוע בני זוג דומים זה לזה דווקא בערכים ובעמדות? ערכים ועמדות גלויים מאוד לעין בתחילת מערכת יחסים, בהשוואה לתכונות אישיות שהן סמויות יותר (למשל, נטייה לחרדתיות או דפוס התקשרות מסויים). לכן, בתחילת מערכת יחסים בני זוג מבססים את בחירתם על ערכים ועמדות. יתירה מכך, ערכים (למשל, אמונה דתית) מהווים את אחד הנדבכים עליהם אנשים משתיתים את חייהם, ובחירת בן או בת זוג בעלי ערכים דומים מהווה גורם חשוב בהתקדמות המוצלחת של מערכת היחסים.

לפי הסבר אחר, רוב האנשים סבורים שהערכים והעמדות בהם הם מחזיקים הם חשובים, ולכן הם יחפשו בני זוג בעלי אמונות דומות. ואולם, גם אם לאדם יש תכונה שלילית מסויימת, והוא יודע כי היא מהווה חלק מאישיותו, הרי שהוא לא בהכרח סבור כי תכונה זו היא אטרקטיבית או אופטימאלית, ולכן גם לא בהכרח יחפש בני זוג בעלי תכונה דומה.

ממצא מפתיע נוסף שהתברר במחקר הוא, שבני הזוג המדווחים על שביעות רצון גבוהה מחיי הנישואים, כמו גם בני זוג שהצופים המומחים אפיינו את מערכת היחסים שלהם כטובה, דומים יותר באישיותם זה לזה מאשר בני זוג שדיווחו על שביעות רצון נמוכה יותר ושמערכת היחסים שלהם אופיינה כפחות טובה.

כיצד עולה מימצא זה בקנה אחד עם המימצא שלעיל לפיו בני זוג דומים מאוד זה לזה בעמדות וערכים, אולם אינם דומים זה לזה באישיותם? ייתכן שמלכתחילה אנשים נמשכים לאלה הדומים להם בערכיהם ובעמדותיהם, ודמיון זה מהווה גורם בעל משקל רב בהחלטתם להתחתן. אולם, כאשר הם מצויים בתוך מערכת היחסים הזוגית, וצריכים להתנהל בשיגרת יומם, דווקא דמיון באישיות הוא גורם משמעותי המשפיע על ההתנהלות היומיומית ולכן הוא גורם נכבד המשפיע על שביעות הרצון היומיומית ממערכת היחסים.

ביבליוגרפיה:
כותר: בחירת בני זוג ושביעות רצון מחיי הנישואין
מחברת: דישון-ברקוביץ, מרים
תאריך: אפריל 2005 , גליון 80
שם כתב העת: גליליאו : כתב עת למדע ומחשבה
הוצאה לאור: SBC לבית מוטו תקשורת ולאתר IFEEL
הערות לפריט זה:

1. ד"ר מרים דישון-ברקוביץ היא פסיכולוגית ויועצת אירגונית ושיווקית.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית