הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרד"ץ הופמן, הרב דוד צבי הופמן (1921-1843)
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


הרב דוד צבי הופמן, רב וחוקר המקרא והתלמוד.

מרצה בבית המדרש לרבנים בברלין, ובסוף ימיו מורה הוראה ופוסק מקובל על היהדות החרדית בגרמניה. כתב פירוש לתורה. בחיבוריו יצא נגד ביקורת המקרא, הכופרת בקדושת התנ"ך. הוא הכיר היטב את הספרות המדעית, והשתמש בפירושיו בתרגומים העתיקים לתורה.

ביבליוגרפיה:
כותר: רד"ץ הופמן, הרב דוד צבי הופמן (1921-1843)
שם  הספר: חוק וחברה במקרא : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: נחום-לוי, נירית; צ'רנובילסקי, ענת
תאריך: תשס"ה, 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית