הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמדרש רבה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מדרש רבה נקרא על שם הרב המוזכר בדברי הפתיחה של המדרש: "ר' הוֹשעיה רבה פתח…". זהו קובץ של מדרשי אגדה לחמישה חומשי תורה ולחמש המגילות.

המדרשים שונים זה מזה בתוכן ובסגנון, וחוברו בתקופות שונות בין המאה החמישית למאה ה-11 לספירה.  מדרש רבה היה מקובל ביותר על הדרשנים והלמדנים וכן בקרב פשוּטֵי העם, והפך לחיבור המדרשי הנפוץ ביותר.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
מדרש רבה


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מדרש רבה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית