הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמדרש הלכה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מדרש העוסק בחוקי התורה, ומטרתו העיקרית להבהיר נושאים משפטיים, ולהפיק חוקים ומסקנות הלכתיים מהכתוב במקרא.

כלומר, מדרש ההלכה נועד לסייע בגיבוש מערכת התנהגות משפטית ומוסרית, הקשורה למקרא, אך רחבה בהרבה מההוראות המפורשות במקרא. זוהי התורה שבעל-פה. המדרשים עסקו בעיקר בארבעת החומשים - שמות, ויקרא, במדבר ודברים. מדרשים אלה מכילים גם מדרשי אֲגָדָה רבים. מדרשי ההלכה לתורה הם: מְכִילְתָּא - לספר שמות, סִפְרָא - לויקרא, סִפְרֵי - לבמדבר ודברים.
בתקופת התַּנָּאִים הרבו ללמוד את מדרשי ההלכה בישיבות ובבתי המדרש. שני דרשנים גדולים מתקופת התנאים הקימו שתי אסכולות, אשר הטביעו את חותמן על מדרש ההלכה:
בית מדרשו של רבי ישמעאל: בו חוברו מכילתא דרבי ישמעאל על ספר שמות, קטעים על ויקרא, ספרֵי-במדבר - על ספר במדבר, וספרֵי-דברים - על ספר דברים.
בית מדרשו של רבי עקיבא: בו חוברו מכילתא דרבי שמעון (בר-יוחאי), ספרָא, ספרֵי זוטא, ומדרש תנאים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מדרש הלכה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית