הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגיליוטינה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מערפת, מתקן לביצוע גזר דין מוות באמצעות עריפת הראש בסכין חדה.

ביוזמתו של הרופא ז'וזף גיוטן, שהיה חבר באספה הלאומית, נחקק חוק הקובע שכל עונשי המוות יוצאו לפועל באמצעות מתקן זה – זאת כדי ליצור שוויון בין כל המעמדות. עד אז היו נהוגות דרכים שונות של הוצאה להורג, שהותאמו לפשע שבוצע ולמעמדו החברתי של העבריין.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גיליוטינה
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית