הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסבר פנים יפות
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: מאור פנים, יחס של חיבה ואהדה.

דוגמה: באיטליה התארחנו אצל חברים, והם קיבלו אותנו בסבר פנים יפות.
פתגם: הוה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות
תחום: נימוס, קירבה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: סבר פנים יפות
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית