הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסולתה ושַמְנה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: המובחר, הטוב יותר, וגם: החשובים, העשירים ביותר.

פירוש מילולי: הסולת והשמן, המרכיבים המובחרים במזון.
דוגמה: כל שמנה וסולתה של הקהילה המדעית השתתפו בחתונה.
תחום: איכות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: סולתה ושַמְנה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית