הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעבר זמנו – בטל קורבנו
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


פירוש: עבר זמנו של העניין ואין טעם לציינו.

דוגמה: תיתן לה מתנה ליום ההולדת שלושה חודשים אחרי יום ההולדת? עבר זמנו  בטל קורבנו!!
מקור: הלכה בתלמוד הנוגעת להקרבת הקורבנות על פי מועדים קבועים. אם חלף זמן הקרבת הקורבן, אין להקריב במועד מאוחר יותר.
תחום: זמן


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: עבר זמנו – בטל קורבנו
שם  הפרסום מקורי: פתגמון : מילון פתגמים
מחברות: ליפקין, שרה ; בוהק, חוה
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית