הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנאה דורש ונאה מקיים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: יש התאמה בין העקרונות שהוא מצהיר עליהם לבין המעשים שלו. המילה "דורש" במשמעות של לשאת דרשה.

דוגמה: הרב מטיף לצניעות ולהסתפקות במועט ואף חי כך בעצמו.
תחום: תכונות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נאה דורש ונאה מקיים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית