הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקופה של שרצים תלויה לו מאחוריו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: יש לו עבר לא נקי, הוא עשה הרבה דברים לא ישרים.

דוגמה: השופט העניש את הנאשם משום שקוּפה של שרצים תלויה לו מאחוריו.
תחום: תכונות; אחריות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית